Make your own free website on Tripod.com

 

 

25

 

55

Veteranskiy, samiy perviy variant!

25

 

30

 

35

 

15

 

15

 

15

 

15

 

15

 

25

 

25

 

15

 

25

 

25

 

25

 

25

 

30

Metalicheskaya platforma - gravirovka! Samiy perviy variant.

15

 

25

 

25

 

25

 

25

 

25

 

25

 

25

 

25

 

25

 

25

 

25

 

15

 

35

Celie ruchki na rule!

25

 

15

Metalicheskie kolesa

15

Metalicheskie kolesa

7

 

7

 

15

 

35

 

15

 

15

 

25

 

10

Metal

20

Metal

20

Metal

20

Metal

25

Metal

25

Polnost'yu metal!

10

 

25

 

45

 

5

 

25

S rodnim  salonom vnutri!

5

 

15

 

5

 

10

 

10

 

15

 

10

 

7

 

7

 

15

 

10

 

10

 

10

 

20

 

10

 

10

 

10

 

10

 

2

 

5

 

25

 

25

 

5

 

15

 

25

 

10

 

5

 

25

 

5

 

5

 

3

 

15

 

15

 

15

 

15

 

15

 

25

 

35

 

25

 

35

 

10

 

10

 

25

 

25

 

20

 

15

 

15

 

25

 

15

 

25

 

35

 

7

 

5

 

150

 

55

 

55

 

55

 

45

 

55

 

55

 

45

 

35

 

35

 

55

 

45

 

45

 

45

 

45